Desserts

Tiramisu : 2.50 euros

Tarte : 2.50 euros

Haagen-Daz 100ML : 3 euros

Boissons

33CL : 1.20 euro

1.5L : 3 euros